(1890–1971 m.) | Lietuvos advokatas, spaudos darbuotojas, laikraščio „Naujoji Lietuva“ redaktorius, visuomenės veikėjas, Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti Peterburge narys, buvo I, II ir II Seimo Narys, II-ojo Seimo Prezidiumo Narys, Vienas iš Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos kūrėjų ir lyderių.