(1892 – 1940 m.) | Lietuvos politinis veikėjas, diplomatas.

Gimė lietuvininkų šeimoje Rytų Prūsijoje, tėvas rūpinosi draudžiamos spaudos gabenimu į Lietuvą. Studijavo Karaliaučiaus universitete kurį baigė 1915 m. Paimtas į Vokietijos kariuomenę kovojo Rytų fronte.

Po Pirmojo pasaulinio karo kaip turintis gerą Europos diplomatijos supratimą pakviestas dirbti į užsienio reikalų ministeriją. 1919 – 1920 m. buvo Politikos departamento direktorius ir vienas ryškiausių žmonių Lietuvos diplomatijoje.

Vėliau dirbo pasiuntiniu Latvijoje, Estijoje, Čekoslovakijoje, Šveicarijoje ir prie Tautų Sąjungos.

1929 – 1934 m. ėjo Lietuvos užsienio reikalų ministro pareigas, buvo ilgiausiai tarpukariu šiose pareigose dirbęs diplomatas. Jo vadovavimo metu pasiekti laimėjimai – Hagos tribunole apginta Lietuvos teisė į Klaipėdos kraštą.

1936 – 1940 m. Lietuvos banko valdybos direktorius. Mirė ir palaidotas Kaune.