(1888–1957 m.) | Lietuvos karinis veikėjas. 1919 m. kovo-gegužės mėn. ir rugsėjo mėn. ėjo Generalinio štabo viršininko pareigas. Dalyvavo kovose su Raudonąja armija, bermontininkais ir Lenkijos kariuomenės daliniais.