(1870–1932 m.) | Lietuvos rašytojas, kunigas, redaktorius, išeivijos veikėjas.