Laikraščio redakcija. „Komunistų tiesa“ – savaitraštis, ėjęs 1920 m. sausio 15 d. – rugsėjo 9 d. Omske. Nr. 1 ir nr. 2 vadinosi „Tiesa“. Leido RKP(b) Omsko organizacijos lietuvių sekcija, o nuo 1920 m. balandžio 29 d. – RKP(b) Omsko organizacijos Lietuvių ir baltarusių agitacijos ir propagandos Sibiro biuras.