(1884 – 1962 m.) | Lietuvos valstybės ir karinis veikėjas, generolas leitenantas, karo pedagogikos pradininkas.

1919 m. vasario 8 d. Lietuvos kariuomenės savanoris, paskirtas į 1-ąjį pėstininkų pulką. Marijampolės ryšių komandos viršininkas, atsargos bataliono vadas, majoras. Nuo 1919 m. gegužės mėn. Užnemunės fronto vadas.

1920 m. balandžio 14 d. – 1921 m. birželio 30 d. Steigiamojo Seimo Lietuvos valstiečių liaudininkų atstovas. 1920 m. birželio 19 d. – 1921 m. balandžio 7 d. Kazio Griniaus VI Vyriausybės Krašto apsaugos ministras, pulkininkas. Be to, 1920 m. liepos 7 d. – 1921 m. balandžio 7 d. ir Vyriausiasis kariuomenės vadas.