(1884–1962 m.) | Lietuvos valstybės ir karinis veikėjas, generolas leitenantas, karo pedagogikos pradininkas.

1906 m. eksternu išlaikė Kauno gimnazijos baigimo egzaminus, stojo savanoriu į carinės Rusijos kariuomenę, tarnavo Kauno tvirtovėje. 1907 – 1910 m. mokėsi Vilniaus karo mokykloje. Kovojo Pirmajame pasauliniame kare, daugiausiai Ukrainos teritorijoje.

1919 m. vasario 8 d. stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, netrukus paskirtas I-ojo pėstininkų pulko vadu. 1920 m. birželio 19 d. tapo VI-osios Lietuvos vyriausybės, vadovaujamos Kazio Griniaus, krašto apsaugos ministru, liepos 7 d. – dar ir kariuomenės vadu. Šias pareigas ėjo iki 1921 m. balandžio 7 d. Buvo aktyvus kariuomenėje, kol paskirtas generolu leitenantu 1926 m. iš jos pasitraukė.

1944 m. pasitraukė į Vakarus,  1959 m. parašė memuarus apie nepriklausomybės kovas, 1962 m. mirė Klivlende (JAV).