„Kultuvė“  – „visų be palitikės vienraštis“, satyros ir humoro laikraštis, leistas 1920–1924, 1931–1942 m. Kaune, 1940 m. Vilniuje (1932 m. pavadinimu „Krizės kultuvė“, 1933–1934 m. „Kultuvės aidas“, 1940 m. „Kultuvės aidas“, 1942 m. „Į kultuvę“). Ėjo kartą per metus balandžio 1-ąją. Leido ir redagavo Mikas Bagdonas, Alfonsas Vytautas Braziulis, Juozas Pajaujis-Javis, Petras Tarulis, Jonas Strazdas. Spausdino Valstybės spaustuvė, Varpo, Spindulio, V. Atkočiūno, M. Adomavičiaus, Rašto spaustuvė, „Žaibo“ spaustuvė Kaune bei Švyturio spaustuvė Vilniuje.