(1896 – 1976 m.) | Lietuvos ir Izraelio politinis veikėjas.

Gimė Kaune, mokėsi Sankt Peterburgo ir Kijevo universitetuose.

1918 m. grįžo į Kauną, iki 1931 m. dirbo Kauno savivaldybės taryboje, 1919 – 1921 m. ėjo sekretoriaus pareigas.

1920 m. parašė knygą lietuvių kalba apie žydų tautinės autonomijos Lietuvoje galimybes.

1922 – 1926 m. buvo renkamas į Lietuvos Respublikos Seimą.

4-ajame dešimtmetyje buvo aktyvus sionistinių organizacijų narys.

1941 – 1944 m. nacistinės Vokietijos okupacijos metu buvo Judenrato narys Kauno gete.

1948 m. atvyko į Izraelį.  Prieš mirtį nufilmavo savo atsiminimus apie Kauno getą.  Mirė Jeruzalėje.