(1879–1940 m.) | Rusijos bolševikų vienas iš lyderių, užsienio reikalų įgaliotinis.