„Lietuvių balsas“  – Tautos pažangos partijos laikraštis (ėjo triskart per savaitę), leistas 1921 m. lapkričio 3 d. – gruodžio 22 d. Kaune vietoje sustabdyto „Lietuvos balsas“. Leido Rašto ir spaudos bendrovė, spausdino Varpo spaustuvė Kaune. Redaktorius Antanas Smetona. Išėjo 22 numeriai. Nuo 1921 m. gruodžio 24 d. vietoje „Lietuvių balso“ pradėtas leisti „Tautos balsas“.