„Lietuvos balsas“  – tautininkų laikraštis (ėjo triskart per savaitę), leistas 1921 m. balandžio 20 d. – spalio 19 d. Kaune. Leido Rašto ir spaudos bendrovė, spausdino Varpo spaustuvė Kaune. Redaktorius Antanas Smetona. Išėjo 75 numeriai. Nuo 1921 m. lapkričio 3 d. vietoje „Lietuvos balso“ ėjo „Lietuvių balsas“.