„Lietuvos ūkis“ – mėnesinis visuomenės ūkio ir finansų laikraštis. Žurnalas (iki 1923 m. ėjo nereguliariai, vėliau mėnesinis), leistas 1921 m. gruodžio mėn. – 1928 m. gruodžio mėn. Kaune (tuo pačiu pavadinimu 1991–2003 m. leistas žurnalas Vilniuje). Iš pradžių leido Finansų, prekybos ir pramonės ministerija, nuo 1924 m. – Finansų ministerija. Spausdino Valstybės spaustuvė Kaune. 1921–1928 m. redagavo redakcinė kolegija. Iki 1928 m. išleisti 75 numeriai. 1930 m. vietoje „Lietuvos ūkio“ pradėjo eiti „Lietuvos ūkis ir rinka“.