(1865 – 1947 m.) | Lenkijos valstybės ir karinis veikėjas, generolas.

Pirmojo pasaulinio karo metais buvo Rusijos kariuomenės pulkininkas leitenantas, organizavo Rusijos kariuomenėje tarnavusius lenkų karius.

1920 m. spalį vadovavo 1-ajai Lietuvos-Baltarusijos pėstininkų divizijai Lenkijos kariuomenės sudėtyje, kuriai buvo pavesta inscenizuojant maištą įsiveržti į Lietuvos teritoriją ir užimti Vilnių ir jo apylinkes.

1920 – 1922 m. vadovavo neva nepriklausomai Vidurio Lietuvos valstybei kaip karinis diktatorius, kol 1922 m. ji buvo įjungta į Lenkijos teritoriją

1935 m. tapo Lenkijos Seimo nariu, o 1939 m. Vokietijai ir SSRS įsiveržus į Lenkiją prašėsi grąžinimas į kariuomenę, bet nebuvo priimtas dėl amžiaus (buvo 74-erių metų)

1947 m. mirė Londone, perlaidotas Varšuvoje.