(1879–1933 m.) | Lietuvos karininkas

1879 m. gimęs Joniškyje, evangelikų liuteronų tikėjimo Lietuvos vokietis Maksimas Katchė rinkosi karinę tarnybą Rusijos imperijoje, kariavo kare su Japonija ir Pirmajame pasauliniame kare, kur 1916 m. gavo pulkininko laipsnį.  1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, aktyviai dalyvavo kovose su bolševikais, bermontininkais ir Lenkija. Prisidėjo rengiant Ukmergės, Panevėžio ir Zarasų išvadavimo nuo bolševikų planus ir sėkmingą jų įgyvendinimą. 1920 – 1922 m. su pertraukomis buvo Lietuvos generalinio štabo viršininkas, buvo Lietuvos kariuomenės atstovas pasirašant Suvalkų sutartį 1920 m. spalį. Vėliau išėjo į atsargą, 1933 m. mirė Biržuose.