„Medicina“ – žurnalas, skirtas medicinos teorijos bei praktikos reikalams. Pradėtas leisti 1920 m. Pirmasis redaktorius – Dr. Juozas Žemgulys.