„Milicijos žinios“  – informacinis laikraštis, ėjęs 1922 m. rugsėjo –1923 m. gegužės mėn. Kaune. Leido ir redagavo Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentas. Spausdino Š. Levi spaustuvė Kaune. Redaktorius Bronius Stosiūnas. Bendradarbiavo A. Bajoras, K. Bajoras, A. Kubilius, Jonas Navakas, J. Šulginas ir kt. 1924 m. vietoje „Milicijos žinių“ pradėtas leisti žurnalas „Policija“.