„Mūsų žodis“ – Lietuvos evangelikų reformatų žurnalas, ėjęs 19221923 m. Kaune1924 m., 19261937 m. Biržuose.

Iki 1924 m. leido Evangelikų reformatų draugija – vėliau – Lietuvos evangelikų reformatų kolegija. Spausdino Š. Levi spaustuvė Kaune, Biržų spaustuvė Biržuose. Ėjo nereguliariai, iš viso išėjo 70 numerių.   Redaktoriai: M. Yčas, H. Yčienė, K. Kurnatauskas.