Mykolas Biržiška (1882–1962 m.) | Lietuvių literatūros ir kultūros istorikas, lietuvių tautosakos tyrinėtojas, visuomenės veikėjas, pedagogas, publicistas, 1918 m. vasario 16-osios akto signataras.