Mykolas Riomeris (1880 – 1945 m.) – teisininkas bei ryškus Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas. Jau 1908 m. išleido knygą lenkų kalba apie lietuvių tautinį atgimimą. 1921- 1928 m. Lietuvos Tribunolo Vyriausiojo teisėjas, 1932 m. Lietuvos atstovas Hagos tribunole laimėjęs bylą dėl Klaipėdos priklausomybės Lietuvai. Tris kadencijas, su pertraukomis, ėjo Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus pareigas. Paliko daugybę tomų dienoraščių su išsamia informacija apie savo gyvenamąją epochą.