(1877 – 1939 m.) | Lietuvos poetas ir diplomatas.

Nuo vaikystės gyvenęs Prancūzijoje, tapo prancūzų kalbos žinovu, garsiu poetu.

Buvo poliglotas, mokėjo 11 kalbų, tačiau lietuvių kalbą išmoko tik suaugęs.

1916 m. buvo pakviestas dirbti Prancūzijos kariuomenės ekspediciniame korpuse, kuris išsiųsta į Rusiją, kaip spaudos darbuotojas.

1920 m. dar besimokydamas lietuvių kalbos tapo pirmuoju Lietuvos pasiuntiniu Prancūzijoje, rūpinosi Lietuvos įvaizdžio gerinimu, dirbo iki 1925 m.

Nuo 1925 m. buvo Lietuvos pasiuntinybės patarėjas, glaudžiai dirbo su pasiuntiniu Petru Klimu.

1931 m. tapo Prancūzijos piliečiu, tačiau ryšių su Lietuva nenutraukė.

Parašė daugybę darbų prancūzų kalba, tarp jų ir savo garsiąsias pranašystes, mistinio pobūdžio kūrinius, kur gana tiksliai aprašė Antrojo pasaulinio karo baisumus.

1939 m. mirė Paryžiuje, ten ir palaidotas.