Paulis Hymansas (1865 – 1941) | Belgijos užsienio reikalų ministras, teisingumo ministras, Belgijos masonų ložės narys ir pagrindinis atstovas Versalio taikos konferencijoje, vienas Tautų Sąjungos iniciatorių ir pirmųjų jos pirmininkų, bandė išspręsti Lietuvos ir Lenkijos konfliktą.