(1852– 1932 m.) | Romos katalikų kardinolas, Vatikano valstybės sekretorius.