(1861–1945 m.) |  Profesorius, kunigas, vyskupas, vienuolis marijonas, lietuvybės platintojas.