Projektas „Prieš 100 metų“ yra 2018 metais VšĮ „LT Centuria“ vykdyto projekto „LT1918“ tąsa. Nors projektą buvo numatyta vykdyti vienerius metus, įvertinus jo reikšmingumą ir visuomenės susidomėjimą projektu, buvo nuspręsta jį tęsti praplečiant chronologines projekto ribas, apsibrėžiant atitinkamą tikslą ir tyrinėjimo lauką.

Kauno miesto muziejus, būdamas projekto „LT1918“ partneriu, perima tolimesnį projekto vykdymą ir keičia jo pavadinimą į „Prieš 100 metų“.