Publicistas rašęs į Amerikos lietuvių leidinius. Amerikos Autonomijos Fondo atstovas.


1917 m. lapkritis | Romanas Karuža | Ar atstatysime?