„Rygos balsas“  – Rygos lietuvių laikraštis (ėjo darbo dienomis), leistas 1921 m. liepos 30 d. – 1931 m. vasario 14 d. Įsteigė ir iki 1924 m. leido Klemensas Narkevičius, vėliau – kun. Aleksandras Juodvalkis. Spausdino Klemenso Narkevičiaus spaustuvė, „E. Levin“ spaustuvė, spaustuvė „Universal“, Pirmasis tipografijos kooperatyvas Rygoje. Išėjo 466 numeriai. Nuo 1931 m. vasario 27 d. vietoje laikraščių „Rygos balsas“ ir „Latvijos lietuvis“ pradėjo eiti dienraštis „Lietuvių balsas“.