„Socialdemokratas“ – Lietuvos socialdemokratų partijos laikraštis (nuo 1921 m. savaitraštis), leistas nuo 1919 m. rugsėjo 11 d. iki 1929 m. balandžio 25 d. ir nuo 1919 m. gruodžio 19 d. iki 1933 m. birželio 10 d. Redaktoriai-leidėjai Jurgis Čiurlys, Eduardas Šukevičius ir kt. Spausdino Br. Gurvičų, kooperatinė „Raidės“ spaustuvės Kaune.