(1884–1976 m.) | Lietuvos chorvedys, muzikas vargonininkas, muzikos pedagogas.