„Talka“ – kooperacijos žurnalas (ėjo 1–4 kartus per mėnesį), leistas nuo 1919 m. spalio mėn. iki 1940 m. Kaune. Įsteigė P. Šalčius. 1920–1925 m. leido Lietuvos kooperacinių bendrovių sąjunga, 1925–1940 m. – Lietuvos kooperatyvų taryba. Spausdino Jagomasto spaustuvė „Lituania“ Tilžėje, „Varpo“ bendrovės spaustuvė ir Kooperatinė „Raidės“ spaustuvė Kaune. Redaktoriai: Petras Šalčius (1919–1928, 1937–1940), Vincas Zakarevičius (1920), S. Pašakarnis (1928–1937). Išėjo apie 440 numerių. 1924–1926 m. kas du mėnesius leido iliustruotą priedą „Dienos rūpesčiai“.