(1870–1930 m.) | Kunigas, vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, muzikologas, kompozitorius, kultūros veikėjas.