„Tėvynė“ – Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių leidinys pradėtas leisti 1896 m. sausio 1 d. Plimute. Leidėjas – Susivienijimas lietuvių Amerikoje. 1902-1907 m. nutrūkus leidybai vėl atgaivintas 1908 m. ir leistas Pietų Bostone, vėliau persikėlė į Niujorką. Pradžioje leistas kaip mėnesinis leidinys, ilgainiui tapo savaitraščiu. 1920-1938 m. redaktoriumi buvo Stasys Vitaitis (tikroji pavardė Rudzinskas, 1885-1954 m.).