„Tėvynės balsas“ – Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių katalikų krypties laikraštis, 1921–1924 du kartus per savaitę ėjęs Vilks Baryje (Pelsinvanijos valstijoje). Leido Lietuvių industrijos bendrovė. Redaktoriai Antanas Rakauskas (1921–1922), S. J. Struckus (nuo 1922).