„Tėvynės balsas“  – Tautos pažangos partijos laikraštis (iš pradžių leistas triskart per savaitę, nuo balandžio 1 d.), leistas 1922 m. sausio – spalio mėn. vietoje uždaryto „Tautos balso“. Leido „Rašto ir spaudos“ bendrovė Kaune. Redaktorius Augustinas Voldemaras. Bendradarbiavo A. Smetona, M. Yčas, L. Noreika, S. Šilingas. Išėjo 206 numeriai. Nuo 1922 m. spalio 29 d. vietoje „Tėvynės balso“ leistas „Krašto balsas“.