Laikraščio redakcija. „The Daily Alaskan“ – Aliaskos uoste Skagway 1904 – 1924 m. ėjęs savaitraštis,