„Tilžės keleivis“  – Mažosios Lietuvos lietuvių laikraštis, leistas nuo 1883 iki 1924 m. (pakeitė „Naująjį keleivį“). Leido Julius Reilenderis (Reyländer), 1883–1885 m. Adomas Einoras. Spausdino Reyländerių spaustuvė. Nuo 1885 m. atskirai leisti laikraščio kalendoriai, 1896–1910 m. – priedas „Keleivio draugas“.