„Trimitas“  – Tėvynės gynėjų laikraštis, savaitinis šaulių žurnalas, leistas 1920–1940 m. Kaune. Leido Lietuvos šaulių sąjungos Centro valdyba. Išėjo 1021 numeris. Turėjo priedus „Mūsų Vilnius“, „Vasario 16“, „Žalgiris“.