„Vienybė“  – JAV lietuvių demokratinės pakraipos leidinys (ėjo du, tris kartus per savaitę, vėliau dienraštis). Leistas nuo 1920 m. iki 1985 m. Niujorke. Buvo įsteigtas vietoje savaitraščio „Vienybė lietuvninkų“. Redaktoriai Juozas Otas Širvydas (1920–1928 m.), Domas Klinga (1928–1933 m.), Jonas Valaitis (1929–1933 ir 1968–1985 m.), Pijus Bukšnaitis (1934–1937 m.) ir kiti.