„Vilniaus aidas“  – Vilniaus lietuvių dienraštis (ėjo darbo dienomis), leistas 1920 m. rugpjūčio 10 d. – spalio 9 d. Vilniuje. Leidėjas – Vilniaus miesto ir apygardos Komendantūros Komisija (faktiškasis redaktorius Mykolas Biržiška). Išėjo 52 numeriai. Nuo 1920 m. gruodžio 14 d. vietoje „Vilniaus aido“ pradėjo eiti dienraštis „Vilnius“.