Laikraščio redakcija. „Vilniaus garsas“ – savaitinis laikraštis darbo žmonėms, leistas 1920–1922 m. Vilniuje.