„Vilnietis“  – politikos ir visuomenės gyvenimo dienraštis, leistas nuo 1921 m. spalio 29 d. iki 1922 m. birželio 1 d. Leido ir redagavo Mykolas Biržiška. Spausdino „Žaibo“ spaustuvė. Išėjo 168 numeriai. 1922 m. birželio 29 d. vietoje jo pradėjo eiti „Rytų Lietuva“.