„Vilnius“  Politikos ir visuomenės gyvenimo dienraštis, leistas Vilniuje nuo 1920 m. gruodžio 14 d. iki 1921 m. spalio 12 d. Leistas vietoje „Vilniaus aido“. Leido ir redagavo Mykolas Biržiška, nuo 1921 m. rugsėjo 28 d. (nr. 232) V. Bernartas (Viktoras Biržiška). Spausdino Žaibo spaustuvė Vilniuje. Išėjo 244 numeriai. Nuo 1922 m. spalio 29 d. vietoje laikraščio „Vilnius“ pradėjo eiti „Vilnietis“.