„Vyriausybės žinios“ – tęstinis leidinys, leistas 1918–1940 m. Kaune. Pirmas numeris išėjo Vilniuje. Iki 1920 m. Nr. 37 vadinosi „Laikinosios vyriausybės žinios“. Ėjo 2-3 kartus per mėnesį. Leido Ministrų kabineto kanceliarija, nuo 1940 m. birželio – Liaudies vyriausybė. Spausdino „Spindulio“ akcinė bendrovė, „Valstybės spaustuvė“. Spausdino vyriausybės įstatymus, ministerijų, departamentų įsakymus, užsienio politikos raštus, valstybinių institucijų potvarkius, taisykles, ataskaitas ir kt.