1920 m. gruodžio 5 d. | Konkursas Lietuvių meno kūrėjų draugijos emblemos projektui

Meno Kūrėjų Draugijos Valdyba skelbia konkursą pagaminti L. Meno Kūrėjų Draugijos emblemos projektui, pritaikintam Lietuvių Operos ir Dramos Afišom.

Meno Kūrėjų Draugijos Valdyba skelbia konkursą pagaminti L. Meno Kūrėjų Draugijos emblemos projektui, pritaikintam Lietuvių Operos ir Dramos Afišom.

Konkurso sąlygos:

  1. Afišos didumas 40 pločio 65 centm. Aukščio.
  2. Emblema pritaikinta afišos viršuje drauge su užrašais turi būti aukščio nedaugiau kaip 20 centm. Ir turi būti užrašas: „Lietuvių Meno Kūrėjų Draugija“ ir „Operos ir Dramos vaidykla“.
  3. Konkurso terminas – š. m. gruodžio 12 d.
  4. Konkursiniai piešiniai pristatomi L. Meno Kūrėjų Draugijos raštinėn (Maironio 3) ne vėliau š. m. gruodžio 12 d. 12 val. rytą.
  5. Konkursui skiriamos dvi premijos: 1-oji – tūkstantį (1000) auks. 2-oji – penki šimtai (500) auks.
  6. Jury sudarys nedalyvaują Konkurse dailininkai ir L. meno Kūrėjų Draugijos Valdybos atstovas.
  7. Konkursas vykinamas paprasta slapyvardžių tvarka.

Smulkiau galima sužinoti L. Meno Kūrėjų Draugijos Valdyboje.

L. Meno Kūrėjų Draugijos Valdyba

Lietuvių meno kūrėjų rėmėjo pažymėjimas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. gruodžio 5 d. Nr. 267 (549), p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64779