1917 m. gruodžio 1 d. | Jau galima užsisakyti ūkininkų kalendorius 1918 metams

Išleidė AGRONOMAS A. STULGINSKIS.
Daug naudingų patarimų kaip ūkininkauti šiuo karo metu
ir kaip atstatyti ūkis karui pasibaigus. Kalendoriun įdėta
tarp ko kita Lietuvių Konferencijos (Vilniuje) narių sąrašas.
Imant didesnį skaičių nuleidžiama procentai // Kreiptis adresu
A.Stulginskis, Pohulankastr. 20-4, Wilna


Šaltinis: Lietuvos Aidas, 1917 m. gruodžio 1 d., Nr. 36, P. 4
Nuoroda: http://www.epaveldas.lt/ 

Nuotrauka: Alytaus kraštotyros muziejus. Inv. nr. AKM Rka 32