1917 m. gruodžio 10 d. | Fritz Wilhelm Erich Koch von Hernhaussen | Policijos įsakymas

Nuo tos dienos, kurioje šitas įsakymas bus paskelbtas, Kauno mieste ir priemiesčiuose: Šančiuose, Vilijampolėje, Aleksote ir Panemunėje nuo 3 iki 7 val. popiet uždrausta elektrika apšviesti viešos krautuvės, rodomi langai bei krautuvių iškabos.
Nuo viršuje paskelbto įsakymo išimtos:
a) Kareiviškosios pardavyklos,
b) Miesto pardavykla, Kaiser-Wilhelmstr. 43 [dab. Laisvės al. – red.],
c) Kareivijos knygynai
d) Apačioje pasakytos krautuvės:
1. Kavinė Betti Conrad, Kaiser-Wilhelmstr. 25
2. Kavinė Bielicki, Kaiser Wilhelmstr. 66
3. Kavinė Perkowski, Kaiser Wilhelmstr. 58
4. Kavinė Stenbach, Kaiser Wilhelmstr. 42
5. Mėsininkas Erns, Kaiser Wilhelmstr. 41
6. Mėsininkas Palecki,
7. Papirosų krautuvė Tarlowski
8. Papirosų krautuvė Warschawski
9. Popieriaus krautuvė Neuburger
10. Popieriaus krautuvė Gordon,
11. Frizeras Romanowski [kirpėjas, barzdaskutys – redaktorių pastaba]
12. Frizeras Segall
13. Frizeras Will
14. Vaistinė Hurwitz
15. Vaistinė Widkler
16. Kareivijos įtaisų krautuvė Michalowski
17. Kareivijos įtaisų krautuvė Sommer
18. Siuvėjas Katz
19. Siuvėjas Grünberg
20. Siuvėjas Miakinin

Kas to įsakymo nepildys, bus baudžiamas kalėjimu lig 1 metų arba pinigų bausme lig 3000 markių.
Kaunas, gruodžio 10 d., 1917

Der Kommandant
von Koch
Generalleutnant.

[įstaigos, pažymėtos nr. 1-5, 8, 10-12, 14, 16-20, buvo įsikūrsusios Kaiser Wilhelmstraße, t.y. dab. Laisvės alėjoje – red.]

Šaltinis: “Dabartis”, 1917-12-20, Nr. 112, p. 1.

http://www.epaveldas.lt/