1917 m. gruodžio 11 d. | Lietuvos Taryba priima deklaraciją dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo kartu pripažindama ypantingus ryšius su Vokietija

Pareiškimas

I

Lietuvos Taryba, kuri, kaip pripažįsta krašto ir užsienio lietuviai, vienintelė įgaliota atstovauti lietuvių tautai, remdamasi pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir 1917 m. rugsėjo mėn. 18-23 d. Vilniuje vykusios Lietuvių konferencijos nutarimu, skelbia nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą su sostine Vilniumi ir jos atskyrimą nuo visų valstybinių ryšių, kurie kada nors yra buvę su kitomis valstybėmis.

II

Šiai valstybei tvarkyti ir jos interesams ginti taikos derybose Lietuvos Taryba prašo Vokietijos valstybę apsaugos ir pagalbos. Atsižvelgdama į gyvybinius Lietuvos interesus, kurie reikalauja nieko nelaukiant sueiti į ilgalaikius ir glaudžius santykius su Vokietijos valstybe, Lietuvos Taryba pasisako už amžiną, tvirtą Lietuvos valstybės sąjungą su Vokietijos valstybe; ta sąjunga turėtų būti įgyvendinta karinės ir susisiekimo konvencijų, muitų bei monetinės sistemos bendrumo pagrindu.
Kaunas, 1917 m. gruodžio 10 d.

Perskaityta Patvirtinta Pasirašyta
A. Smetona, Lietuvos Tarybos pirmininkas
S. Kairys, Lietuvos Tarybos vicepirmininkas
Vladislovas Mironas, Lietuvos Tarybos vicepirmininkas
Dr. J. Šaulys, Lietuvos Tarybos generalinis sekretorius
P. Klimas, antrasis Lietuvos Tarybos sekretorius
Justinas Staugaitis, Lietuvos Tarybos narys
Baronas f. Lersneris, – pono Valstybės Kanclerio ir Užsienio raikalų ministerijos atstovas.

1917 m. gruodžio 11 d. Deklaracijos tekstas, įteiktas Vokiečių valdžiai.

Šaltinis: Eidintas A., Lopata R. Lietuvos valstybės tarybos protokolai 1917-1918. Vilnius, 1991.