1917 m. gruodžio 14 d. | Lietuviai trokšta šviestiesi

14.12 Kalvarija. Kokis didis yra lietuvių troškimas šviestiesi, plačiai pasirodė iš, kad Lietuuvoje paskiausiuoju laiku yra įsikurę labai daug naujų mokyklų. Bet ir suaugusieji trokšta įgyti daugiau mokslo. Liubavoje, Kalvarijos vaitystoje, žmonėms kartštai reikalaujant, tenykštis lietuvių mokytojas Julius Butauskas išgavo iš vyresnybės leidimą, suteikti pamoką suaugusiems vakaras ir šventadieniais. Kursas atsivers jau šią savaitę.

Šaltinis: laikraštis „Dabartis“, 1917 m. gruodžio 15 d., nr. 110, p. 3.

http://www.epaveldas.lt/