1917 m. gruodžio 15 d. | Paskutiniai telegramai. Derybos

Gruodžio mėnesio 12. dieną, pasak sutarties, rusų delegatai vėl atvyko Lietuvos Braston, toliaus tartųsi apie ginklų sustabdymą. Artimiausias posėdis busiąs gruodžio mėnesio 13. dieną prieš piet.

Šaltinis “Dabartis”, 1917 m. gruodžio 15 d. No. 110 “Paskutiniai telegramai” 1 psl.
http://www.epaveldas.lt/