1917 m. gruodžio 6 d. | Suomija paskelbia nepriklausomybę nuo Rusijos


(Suomija, 1917 m.)


(Suomijos nepriklausomybės deklaraciją su signatarų parašais, 1917 m. gruodžio 6 d.)


(Rusijos bolševikų vyriausybės raštas patvirtinantis Suomijos nepriklausomybės pripažinimą)